STAznanost
Knjige

Ideja dobrega pri Kantu in Heglu

Ideja dobrega pri Kantu in Heglu je prva knjiga, ki celovito obravnava dobro kot osrednji pojem v klasični nemški filozofiji, hkrati pa odpira področja raziskovanja, ki s to temo tradicionalno niso bila povezana. Sodelujoči strokovnjaki se v knjigi vključujejo v aktualne razprave o Heglu, Kantu, morali in temeljnem statusu dobrega. Na sistematičen način predstavijo filozofske implikacije pojma dobrega, predvsem pa širijo obzorje možnih interpretacij in spodbujajo bralca h kritičnemu razmisleku.