STAznanost
Knjige

Film, radio in televizija med pandemijo

Film, radio in televizija med pandemijo je delo, v katerem je raziskovalne moči združilo devet avtorjev iz treh držav (Slovenija, Hrvaška in Češka). Njihova izhodiščna ugotovitev je, da je pandemija kompleksen družbeni fenomen, ki ga aktivno sooblikujejo mediji.

V nasprotju z večino dosedanjih raziskav komuniciranja med pandemijo, ki pod drobnogled jemljejo družbena omrežja in druge spletne platforme, Film, radio in televizija med pandemijo pozornost usmeri v klasične množične medije (razen tiska), ki so bistveno zaznamovali 20. stoletje, v novem tisočletju pa so jih že zasenčili novi načini ustvarjanja in razširjanja medijskih vsebin. Med pandemijo so se te karte znova premešale, hkrati pa se je dinamično pandemsko dogajanje v poljih filma, radia in televizije brez posebnih trenj vklopilo v trende medijskih transformacij, ki jih raziskovalci zaznavajo že dalj časa (zaton medijskih tovarn, upadanje zaupanja v osrednje medije in medijski absentizem, ključna vloga javnih servisov, prehod iz kinematografskega v postkinematografski režim ipd.) in jih je pandemija še poglobila in pospešila.