STAznanost
Knjige

Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami

V današnjem izrazito globalnem poslovnem svetu se govorci različnih jezikov in z njimi povezanih kultur srečujejo in komunicirajo na dnevni ravni. Zato je ključnega pomena, da jezikovno izobraževanje na vseh ravneh formalnega izobraževanja razvija znanje tujih jezikov, podkrepljeno z medkulturnimi kompetencami, ki ga študentje potrebujejo za uspešno zaposlitev in tekom svoje kariere. Za učinkovito poučevanje in učenje tujih strokovnih jezikov sta tako nujni prilagoditev študijskega procesa specifičnim potrebam posameznih strok kakor tudi vključevanje sodobnih in razvijajočih trendov na področju poučevanja in učenja tujih jezikov.

Raziskovanje in izmenjava relevantnega znanja in primerov dobrih praks na področju poučevanja in učenja tujih strokovnih jezikov sta osrednja cilja te publikacije, ki vključuje prispevke 10. mednarodne jezikovne konference "Pomen učenja tujih strokovnih jezikov za komunikacijo med kulturami", ki je potekala 20. in 21. septembra 2018 na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za logistiko.