STAznanost
Knjige

History of the Western Balkans Gateway: A Geostrategic Consideration of Slovenian Territory

Monografija v dvajsetih poglavjih obravnava raznolike premisleke geostrateških in vojaških vidikov slovenskega vojaškega okolja v zadnjih dveh stoletjih. Oprta na temeljito zgodovinopisno poznavanje avtorja analizirata politološke vidike nacionalne varnosti - osredotočeno na slovenski prostor in prebivalstvo, a upoštevaje dejstvo, da je bil slovenski prostor do pred 34 leti del večnacionalnih držav, ki so obsegale več kot le slovenski nacionalni prostor.

Skozi monografijo se bralec seznanja z širokim diapazonom vojaških tematik, od lokalnih vidikov napoleonskih vojn, odnosa do vojne in bojevanja slovenskih ljudi v prvi svetovni vojni, vojaški ustvarjalnosti po razpadu Avstro-Ogrske in v okvirih nove jugoslovanske države, odporniškega gibanja v času druge svetovne vojne, vpetosti v jugoslovanski vojaški sistem, oblikovanja lastnih obrambnih sil med osamosvajanjem Slovenije ter njeno preraščanje v Slovensko vojsko ter več vidikov nacionalne varnosti Republike Slovenije do odnosa do bojevnikov po končanih vojnah.

Delo pomembno prispeva k poznavanju pomembnih silnic razvoja slovenske družbe in države na geopolitično pomembnem prehodnem prostoru ljubljanskih vrat.