STAznanost
Knjige

Vizualna pismenost: Teoretsko raziskovanje, razumevanje, ustvarjanje in interpretacija sodobnosti

Znanstvena monografija se širokega problemskega polja vizualne pismenosti loteva interdisciplinarno in skozi različna tematska vozlišča, kar je v našem kulturnem prostoru novost in hkrati pomemben prispevek k sistematični obdelavi kompleksa sodobne, družbene, kulturne, estetske, etične in tehnološke vizualne umeščenosti človeške komunikacije.

Znanstveni prispevki prihajajo s področij filozofije, medijske teorije, kognitivne znanosti, nevroznanosti in eksperimentalne estetike, teorije oblikovanja in vizualnih komunikacij. konservatorstva in restavratorstva, umetnostne zgodovine in primerjalne književnosti. Sopostavljeni heterogeni raziskovalni pristopi začrtajo koordinate za razumevanje, razlaganje in sporočanje pomena tako v vizualnih (umetnostnih) disciplinah kot tudi v širši perspektivi (izhajajoč med drugim iz jezikovne, nevrološke, postdigitalne, institucionalne, politične pogojenosti) ter nakazujejo smeri nadaljnjih poglabljanj raziskav, kritičnih vrednotenj in kontekstualizacij vizualnega mišljenja. (Iz recenzije prof. dr. Narvike Bovcon)

Znanstvena monografija občutljivo in subtilno obravnava vizualno pismenost, ki v sodobnem času vse bolj sooblikuje naš vsakdan. Je zelo pomemben prispevek k temeljitejšemu premišljevanju tega zapostavljenega področja raziskovanja. Znanstvena monografija[ ... ] opozarja [tudi] na nujnost interdisciplinarnega raziskovanja na tem področju. Prispevki pričujoče znanstvene monografije tvorijo zanimiv temelj za nadaljnje poglabljanje tematik o vizualni pismenosti. (Iz recenzije prof. dr. Gregorja Torkarja)