STAznanost
Knjige

Blaginja v skupnosti

Osrednja tema monografije je blaginja, ki se v skupnosti generira s socialnimi inovacijami. V uvodnih poglavjih je opredeljen konceptualni okvir, ki vključuje razpravo o pojmih blaginja, inovacija in skupnost. Blaginjo urednici opredelita v najširšem pomenu, ki vključuje tako blaginjo ljudi kot okvir ali kontekst, v katerem obstaja.

Inovacije opredelijo kot novosti (ideje, storitve, modele), ki izboljšajo življenje ljudi, večajo njihovo blaginjo, jih mobilizirajo in povezujejo, povečujejo njihove medosebne aktivnosti in interakcije. Koncept skupnosti je opredeljen kot lokaliteta, v kateri se odvijajo vsakdanje interakcije in je zato za blaginjo ključna, še posebej za blaginjo družbeno izključenih skupin ljudi, ki so manj mobilne in bolj omejen na življenje v lokalnem okolju. Posebej izpostavljena področja inovacij so socialno podjetništvo, inovacije na področju zdravja, pomen skupnosti pri naslavljanju duševnega zdravja, oskrba na domu

V drugem delu so na kratko predstavljene zelo raznolike inovativne prakse (družinski center, inovacije v domovih starejših občanov, stanovanjske zadruge, skupnostnih akcijskih projektov, itd.).