STAznanost
Knjige

Pogovor med spoloma

Pogovor med spoloma se osredotoča na premislek o privolitvi kot popolnem merilu za razmejevanje med "dobro" spolnostjo in posilstvom.

Idejo postavlja nasproti kulturi posilstva, tj. kulturi, v kateri postaja spolno nasilje družbeno sprejemljivo, saj ga neprestano prikrivamo in minimaliziramo. Garcia ne želi zgolj analizirati, kaj privolitev je, ampak tudi ugotoviti, ali in pod katerimi pogoji bi dejansko lahko bila učinkovito orodje emancipacije. Pri opredelitvi privolitve tako zazna več problemov: Pravnega - kako zagotoviti učinkovito kaznovanje primerov posilstva, napada in spolnega nadlegovanja? Moralnega - kako lahko razmišljamo o ljubezenskih in spolnih odnosih, ki ne temeljijo na seksističnih in neegalitarnih družbenih normah? Političnega - kako se lahko izognemo ohranjanju nepravičnosti med spoloma, ki se kažejo v ljubezenskih in spolnih odnosih? Ker razume privolitev v prvi vrsti kot družbenomoralni koncept, analizira glavne filozofske teorije privolitve od 18. stoletja dalje (Kant, Locke, Mill, Rousseau), jih ponovno bere v luči kritične feministične filozofije 70. let 20. stoletja (Beauvoir, MacKinnon, Mathieu, Pateman) in jih dopolnjuje s sodobnimi razpravami (Dougherty, Gavey, Kukla), ki opozarjajo tudi na "sivo cono" med spolnim odnosom s privolitvijo in posilstvom ter na prakse BDSM.
Garcia svoj multidisciplinaren, metodološko bogat razmislek sklene z mislijo, da je privolitev, pojmovana kot erotični pogovor, prihodnost ljubezni in spolnosti.

Manon Garcia (1985) je francoska filozofinja, ki se raziskovalno ukvarja predvsem s politično, moralno in feministično filozofijo. Ja avtorica knjige On ne naît pas soumise, on le devient in predavateljica praktične filozofije na Freie Universität v Berlinu.