STAznanost
Knjige

Daring Dreams of the Future - Slovenian Mass Migrations 1870-1945

V drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja se je skoraj tretjina prebivalcev današnje Slovenije za stalno naselila v državah po svetu.

Še več jih se jih je preseljevalo sem in tja in iskalo delo, da bi zagotovili preživetje družinskih članov, ki so ostali doma, ter blaginjo družinam in skupnostim, ki so jih ustvarjali v tujini. Tako je prostor enega najmanjših evropskih narodov, ki je takrat komaj dosegal milijon in pol prebivalcev, zapustilo okoli 440.000 ljudi. Knjiga pripoveduje o njihovih zgodbah, o ljudeh, ki so sanjali "smele sanje bodočnosti", kot je lepo zapisal slovenski pesnik Oton Župančič, čigar besede začenjajo knjigo. Ljudje, ki so odšli, so s seboj odnesli recepte in harmonike ter ljubezen do svoje kulture in jezika, ki je bil in ostal jezikovni otok med Dunajem in Benetkami. V svojih novih skupnostih so zgradili domove, cerkve in kulturne ustanove, ki so se ohranile vse do danes.