STAznanost
Knjige

Roman urban landscape - Towns and minor settlements form Aquileia to the Danube

Knjiga predstavlja nove elemente urbanističnih vidikov rimskih mest in manjših naselij na območju Caput Adriae, Norika in Panonije. V 26 prispevkih 54 avtorjev iz osmih držav (Italije, Slovenije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije) poskuša razširiti védenje o razvoju mest in nekaterih drugih pomembnih naselij.

Prva dva članka predstavljata širše, a različne poglede na urbanizacijo. V naslednjem delu je obravnavanih 22 naselij. Skrajni severovzhod X. regije predstavljajo štiri naselja (Aquileja, Tergeste, Emona in Nauport). V knjigo je vključena večina avtonomnih mest v Noriku ter nekatera druga naselbinska območja (Celeja, Flavia Solva, Virunum, Štalenska gora, Teurnija, Aguntum, Iuvavum, Ovilava, Lauriacum, Stein). Iz provinc Panonija Superior (Vindobona, Carnuntum, Strebersdorf, Savarija, Poetovio, Aquae Iasae) in Panonija Inferior (Mursa, Bassiane) so predstavljena izbrana mesta in manjša naselja.

Območje se nahaja na stičišču med vzhodno in zahodno polovico cesarstva in zajema dele treh geografskih enot (tj. sredozemskega, alpskega in celinskega sveta), zaradi česar bi lahko bila knjiga zanimiva za širše razumevanje delovanja rimskega imperija.

V knjigi so zbrani najpomembnejši rezultati večinoma velikih raziskovalnih skupin. Posebej izstopata dve raziskovalni strategiji, s katerima je bilo mogoče zabeležiti izčrpne podatke o velikih antičnih naselbinah. Sistematične in obsežne geofizikalne raziskave so omogočile odličen vpogled v območja, ki v sodobnem času niso bila pozidana. Te raziskave so kombinirane z različnimi drugimi metodami, kot so aerofotografiranje, posnetki LiDAR, površinski pregledi in arheološka izkopavanja (npr. Carnuntum, Flavija Solva, Stein, Teurnija). Na sodobnih, gosto pozidanih območjih pa so se raziskovalci zanašali predvsem na natančno beleženje in kartiranje vseh vrst arheoloških sledi, od naključnih najdb do zaščitnih izkopavanj. Po več desetletjih je to naporno in zamudno delo pripeljalo do bogatih rezultatov (npr. Ovilava, Iuvavum, Celeja, Mursa, Emona, Aquileja). V večini primerov pa je kombinacija tradicionalnih in sodobnih metod omogočila izjemno povečanje védenja.