STAznanost
Knjige

Občutek pripadnosti šoli, dobrobit in učna uspešnost učencev in učenk: vpogledi mednarodnih raziskav znanja

Občutek pripadnosti šoli je v znanstvenih razpravah prepoznan kot temeljna potreba posameznika. V kontekstu šole je občutek pripadnosti šoli prepoznan kot pomemben dejavnik učne uspešnosti in dobrobiti učencev in učenk. Zaradi raznolikosti in razpršenosti raziskav v širšem mednarodnem okolju ter mankom le teh v slovenskem prostoru pa so dosedanji vpogledi v občutek pripadnosti šoli slovenskih učencev in učenk relativno omejeni.

Znanstvena monografija je odgovor na to problematiko. Občutek pripadnosti slovenskih učencev in učenk poglobljeno osvetljuje s podatki mednarodnih raziskav znanja.

Pri tem nas še posebej zanima, kako je občutek pripadnosti šoli povezan z učno uspešnostjo in različnimi vidiki dobrobiti učencev in učenk. Zanima nas tudi, kateri so dejavniki, ki bi lahko spodbujali razvoj občutka pripadnosti šoli učencev in učenk in kakšne so razlike v občutku pripadnosti šoli med različnimi skupinami učencev in učenk. Poglobljeni vpogledi v podatke mednarodnih raziskav, kot za zdaj edinih reprezentativnih v slovenskem prostoru, tako omogočajo misliti strategije in ukrepe za spodbujanje v mednarodno primerjalni perspektivi relativno nizkega občutka pripadnosti slovenskih učencev in učenk.

Znanstvena monografija prispeva k znanstvenim razpravam na tem področju v širšem mednarodnem prostoru, njen namen pa je spodbuditi poglobljeno znanstveno in strokovno razpravo o tem pomembnem dejavniku uspešnega delovanja učencev in učenk, šol in ne nazadnje celotnega izobraževalnega sistema v Sloveniji.