STAznanost
Knjige

Okolje skozi zgodovino

Zbornik Okolje skozi zgodovino: Izbrane tematike iz okoljske zgodovine druge polovice 20. stoletja je nastal v okviru predmeta Sodobna zgodovina, ki ga na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za humanistične študije, predava prof. dr. Žarko Lazarević.

Na predavanjih so se študenti srečali z okoljsko zgodovino in njenimi značilnostmi ter nato na podlagi lastnih interesov raziskali izbrano tematiko, ki se navezuje nanjo. Ugotovitve raziskav so predstavili v prispevkih, zbranih in objavljenih v pričujočem zborniku. Avtorji prispevkov upajo, da bodo besedila ponudila bralcu vpogled v zapleten in večplasten proces, ki se odvija med človekom in naravo oziroma okoljem, v katerem biva, ter spodbudo za raziskovanje tematik okoljske zgodovine. Menijo, da je zbornik, ki je pred Vami, lahko koristno branje za vse, ki jih profesionalno oziroma raziskovalno ali pa tudi ljubiteljsko zanimajo tematike okoljske zgodovine.