STAznanost
Knjige

Jews in Slovenia in the Middle Ages

Jews in Slovenia in the Middle Ages opisuje srednjeveško judovsko zgodovino Koroške, Štajerske, Kranjske, Goriške, Trsta in slovenske Beneške Istre.

Opis se začne z antiko, vključno z obravnavo Ogleja, konča pa se z izgonom Judov s Koroške in Štajerske leta 1496 in Kranjske leta 1515. Angleška knjiga je predelana in posodobljena različica knjige Judje na Slovenskem v srednjem veku (Slovenska matica, 2009) in podrobno preučuje vse dosegljive vire in literaturo o njih vse do danes. Knjiga je nepogrešljiva za vse, ki poskušajo spoznati srednjeveško judovsko zgodovino Jugovzhodnih Alp, Notranje Avstrije in Slovenije.

Dr. Klemen Jelinčič Boeta je zaključil študij na univerzah v Tel Avivu in Ljubljani ter napisal vrsto knjig s področja judovskih študij v slovenščini (Kratka zgodovina Judov, Judje na Slovenskem, Judje na Slovenskem v srednjem veku in Uvod v judovstvo, 2009-2010) in akademskih člankov o srednjeveškem življenju Judov v Sloveniji tako v slovenščini kot v angleščini. Napisal je tudi knjige Vzhodne cerkve na kratko (2015), Protestantske cerkve in skupnosti (2018) ter Jeziki in ljudstva Evrope (2021), ki je izšla v slovenski in angleški različici.