STAznanost
Knjige

Rimska družbena zgodovina

Knjiga z naslovom Rimska družbena zgodovina izpod peresa antičnega zgodovinarja madžarskega porekla Géze Alföldyja (1935-2011), prinaša celovit, poglobljen in na obsežno avtorjevo poznavanje pisnih in epigrafskih virov oprt pregled rimske družbe.

V sedmih razdelkih avtor obravnava ureditev in stukturne spremembe od zgodnje arhaične dobe Rima preko obdobja rimske republike, strukturnih sprememb v 2. st. pr. Kr. in obdobja krize, do rimske cesarske dobe, krize 3. stoletja in obdobja pozne antike.

Pri tem podrobno analizira posamezne procese, razvoj in razslojenost rimske družbe - od sužnjev in osvobojencev do polnopravnih rimskih državljanov in plemstva, ki ga predstavljajo vitezi in senatorji-, se opira na izsledke mednarodnih raziskav in daje prostor tudi kritični diskusiji o spornih vprašanjih.

Jezik s svojo strokovno, pravno in socialno terminologijo je vzorčni primer pisanja temeljitega poznavalca različnih področij antike in njenih virov in hkrati močan prevajalski izziv.

Delo je bilo prevedeno v številne jezike in je do danes ostalo nepreseženo.

Géza Alföldy (1935-2011) je častni doktor osmih evropskih univerz, prejemnik številnih nagrad - med drugim tudi Lebnitzove nagrade Nemške raziskovalne fundacije leta 1986. Od sredine šestdesetih let je deloval večinoma na nemških institucijah in univerzah.