STAznanost
Knjige

Sistematična analiza decentraliziranih družbenih medijev

Monografija z naslovom "Sistematična analiza decentraliziranih družbenih medijev" naslavlja prepoznano raziskovalno vrzel preučevanja decentraliziranih družbenih medijev.

Pri tem je posebni poudarek na konceptualnem vidiku, ki omogoča prepoznavanje logične zasnove, arhitekturnih značilnosti, potencialov in specifik družbenega medija ter primerjavo s centraliziranimi sorodnimi rešitvami. Predstavlja zbirko medsebojno primerljivih poglavij, ki opisno in analitično preučujejo najvidnejše predstavnike pokrajine decentraliziranih družbenih medijev v letu 2024. Poglavja so rezultat projektne naloge študentov Univerze v Mariboru, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ki so v okviru predmeta "Arhitektura družbenih medijev" sistematično in mentorirano preučevali izbrane decentralizirane družbene medije.