STAznanost
Knjige

Pension System in Slovenia

Znanstvena monografija obravnava več raziskovalnih vprašanj, ki se nanašajo na slovenski pokojninski sistem. Glavni cilj je zagotoviti celovit pregled zgodovinskega razvoja in prihodnjih napovedi slovenskega pokojninskega sistema.