STAznanost
Knjige

Geomorfologija krasa Slovenije

Monografija Geomorfologija krasa Slovenije predstavlja izčrpen znanstveni prispevek k razumevanju geomorfologije krasa v Sloveniji.

V nasprotju z drugimi deli, ki vsebujejo regionalni pregled krasa, se monografija osredotoča na razvoj in uporabo nove procesnogeomorfološke taksonomije ali sistematizacije krasa, prilagojene za slovenski kras. Ta temelji na interpretaciji geomorfoloških oblik skozi prevladujoče geomorfne procese. Monografija podrobno obravnava dva vidika krasa - pokritost površja s sedimenti in pobočne procese -, ki pomembno vplivata na vrsto in dinamiko procesov na površju, kar posledično oblikuje površje krasa. Sedimenti na površju so ključnega pomena, saj na različne načine vplivajo na morfologijo površja in določajo smer odtoka vode. Pobočni procesi na krasu potekajo nekoliko drugače kot v drugih geomorfnih sistemih.