STAznanost
Knjige

Zaznave ljubljanskih sosesk

Knjiga predstavlja preučitev prostorskih razlik v zaznavah ljubljanskih sosesk, ki so jih v preučevanem obdobju med letoma 2001 in 2023 skozi svoja stališča izrazili prebivalci Mestne občine Ljubljana. Svoje zaznave sosesk so sporočali in utemeljevali s treh vidikov: priljubljenosti, nepriljubljenosti in strahu. Raziskovalni pristop povezuje humanistično-geografske (fenomenološke), vedenjsko-geografske in pozitivistične, "prostorsko-znanstvene" elemente. Med temeljnimi pojmi, ki jih obravnavamo v raziskavi, osrednje mesto zavzemajo kraj, soseska in zaznava krajev.