STAznanost
Knjige

(Ne)enakost v času krize in vzpona avtoritarizmov

Knjiga obravnava poglabljanje neenakosti, erozijo človekovih pravic in vzpon nedemokratičnih vladavin v sodobnem svetu, ki ga zaznamujejo mnogotere krize: podnebna, migracijska, zdravstvena, ekonomska, medijska, vojaška, kriza demokratičnih institucij.

Skozi prizmo kriz in (ne)enakosti analizira nekatere najbolj aktualne družbene probleme in procese: politiko krize kot sodobno obliko vladanja, vzpon populizma, vlogo in delovanje medijev v kontekstu vzpona avtoritarizmov, delovanje pravne države na primerih, kot so predpisi za omejevanje epidemije, deregulacija delovnopravnega varstva in vračanje migrantk_ov, strukturne pomanjkljivosti v institucionalni oskrbi starejših in podružinjenje skrbstvenega dela. Na osnovi raziskovalnih podatkov in analiz neprizanesljivo izpostavlja kršitve človekovih pravic, marginalizacijo in prakse institucionalnega nasilja, obenem pa odpira perspektive za nove začetke. Knjiga je plod dela raziskovalk_cev Mirovnega inštituta, interdisciplinarne skupine, ki raziskuje na področjih politologije, komunikologije, antropologije, politične filozofije, sociologije in prava. Avtorice_ji odpirajo širok in raznolik pogled na zapletene realnosti našega časa.