STAznanost
Knjige

Sodobne teme v predšolski vzgoji in mednarodnih izobraževalnih modulih

1515/5000 Namen knjige je predstaviti sodobne teme v predšolski vzgoji, ki so pomembne za predšolsko vzgojo v praksi in kot teme v izobraževanju študentov, ki bodo delali v okoljih predšolske vzgoje. Predstavljene znanstvene raziskave vključujejo različne teme s področja pedagogike, didaktike, posebne didaktike in psihologije. Rezultati raziskave razkrivajo pomembne zaključke glede odnosov med otroki in vzgojiteljico, odnose med otroki in vrstniki, pomembne prakse za socialno-emocionalno učenje med predšolskimi vzgojitelji, probleme, ki se pojavljajo pri učenju matematičnega znanja in možnosti za spodbujanje družinske pismenosti. Strokovna poročila predstavljajo mednarodno predstavitev dobrih praks v različnih izobraževalnih okoljih za študente predšolske vzgoje.

Predstavljene dobre prakse so inovativne, vse temeljijo na socio-konstruktivistični pedagogiki. Avtorji poročajo o tem, kako aktivirati učenje v predšolski vzgoji s pomočjo storitvenega učenja, programiranja z otroki, znanstvene tehnologije in matematike, dnevnega izobraževanja v vrtcih, multimodalne pismenosti, plesnih in didaktičnih materialov. V zadnjem poglavju so predstavljeni mednarodni izobraževalni moduli, ki so bili pripravljeni in preizkušeni v okviru projekta Erasmus +: Mednarodni učni modul v izobraževanju v zgodnjih letih (EYE), v letih 2017 in 2019. Ti moduli so primeri inovativnega izobraževanja in primeri, kako integrirati pomembne mednarodne predšolske vzgoje.