STAznanost
Knjige

Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe

Študenti prispevajo k medsebojnemu sodelovanju ter utrjevanju profesionalne identitete za danes in za prihodnost. Z vključevanjem v raziskovanje pripomorejo k razvoju znanja za zdravje posameznikov, družine in družbe. Usposobljenost študenta za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso in reševanje strokovnih problemov na dokazih utemeljeni zdravstveni negi in k človeku usmerjeno obravnavo, so temelji za samostojno opravljanje poklicev na vseh nivojih zdravstvene dejavnosti.

Študentska konferenca predstavlja priložnost za spodbujanje razvoja, širjenja in uporabe znanja s področja zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Na 11. Študentski konferenci z naslovom "Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe", v organizaciji Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, bodo študenti zdravstvenih ved iz Slovenije in tujine, predstavili dela, ki so nastala v obliki projektnega, raziskovalnega, seminarskega ali zaključnega dela v času študija, pod mentorstvom in somentorstvom visokošolskih učiteljev.