STAznanost
Knjige

Zbornik povzetkov mednarodne znanstvene konference "Raziskave in izobraževanje na področju zdravstvene nege"

Ob obeleženju 26-letnice od ustanovitve Fakultete za zdravstvene vede organiziramo mednarodno znanstveno konferenco z naslovom "Raziskovanje in izobraževanje v zdravstveni negi".

Namen in cilj konference je predstavitev napredka na področju raziskovanja za podporo prakse in izobraževanja, interdisciplinarnega in interprofesionalnega pristopa v zdravstveni negi in zdravstvu v slovenskem in mednarodnem prostoru ter prispevek k doprinosu razvoja jedra znanja. Dodana vrednost konference je povezovanje visokošoslkih učiteljev, visokošolskih sodelavcev in študentov ter izmenjava raziskovalnih dokazov, modelov dobrih praks in inovativnih idej. Na konferenci bodo predstavljeni prispevki aktualnih znanstvenoraziskovalnih projektov za učinkovito, varno, humano in k pacientu ter družini usmerjeno zdravstveno nego.