STAznanost
Knjige

Ponarejena zdravila v teoriji in praksi

Ponarejena zdravila so globalno pereča problematika, na katero se države izrazito disparatno odzivajo. Pogosto se pojavlja tudi vprašanje, ali se ljudje sploh zavedamo obstoja ponarejenih zdravil, njihovih posledic in škode, ki jo povzročajo. Statistike nakazujejo, da je kriminalitete v povezavi s ponarejenimi zdravili vedno več, preiskani primeri pa, da je kompleksna in pogosto transnacionalna ter da so dobički v njej izjemno veliki.

Monografija bralcu ponuja tako teoretičen kot tudi praktičen vpogled v to kompleksnost. Ponuja rešitve na določena izpostavljena vprašanja glede odkrivanja, preiskovanja in dokazovanja ter preprečevanja tovrstne kriminalitete. Eden glavnih ciljev monografije je opozoriti na pomembnost ozaveščanja o problematiki ponarejenih zdravil.