STAznanost
Knjige

Konstrukcija tekstilij: Preje, tkanine, pletiva

Zapiski predavanj v zgoščeni in pregledni obliki podajajo temeljno znanje s področja konstruiranja linijskih in ploskih tekstilij (prej, tkanin in pletiv). Uvodno poglavje z naslovom Terminologija pojasnjuje osnovne strokovne izraze v okviru razvoja in proizvodnje tekstilij, klasifikacijo in področja uporabe tekstilij. Nadaljnja poglavja Konstrukicja prej, Konstrukcija tkanin in Konstrukcija pletiv obravnavajo strukturo posamezne vrste tekstilije s poudarkom na geometrijskih značilnostih, konstrukcijskih parametrih in delitvi tekstilij glede na vezavo (v primeru tkanin in pletiv) in tehniko izdelave. Za lažje razumevanje vsebine snovi so dodane shematske slike in realni posnetki posameznih vrst tekstilij.