STAznanost
Knjige

Hereditarnia 2019

Knjižica vsebuje povzetke predavanj, ki so bili predstavljeni na 22. delavnici Hereditarnia s področja teorije grafov in še posebej (dednih) lastnosti na grafih. Delavnica je potekala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru 21. in 22. junija 2019. Delavnice se je udeležilo 22 udeležencev iz osmih držav. Udeleženci so raziskovalci, ki pokrivajo različna področja teorije grafov, vendar so na tej delavnici predstavili vsebine, ki so povezane z (dednimi) lastnostmi na grafih. Teme predavanj obsegajo veliko področij sodobne teorije grafov, predvsem različne tipe barvanj grafov, dominacije na gra_h, nekatere dimenzije na grafih, prirejanja in grafovske produkte. Knjižica poleg povzetka plenarnega govornika (Roman Sotak) in treh vabljenih predavateljev (Tanja Gologranc, Michael A. Henning in Ismael G. Yero), vsebuje tudi 7 drugih povzetkov, ki so bili predstavljeni na delavnici.