STAznanost
Knjige

Analiza razpada Jugoslavije v luči nacionalizma

Knjiga "Analiza razpada Jugoslavije v luči nacionalizma" obravnava razpad "Titove" Jugoslavije iz politološkega in zgodovinskega stališča, ki ga avtorja pomembno dopolnjujeta z študijami etnicitete in nacionalizma. Rdečo nit dela predstavlja analiza delovanja elit, predvsem v smislu njihovega odkritega in prikritega, celo nezavednega nacionalizma. Te elite so namreč večkrat verjele, da se bojujejo proti nacionalizmu, medtem ko so ga krepile. Kot je prikazano v delu, se je nacionalizem tako skrival tudi za idejami bratstva, egalitarnosti, za idejo, da je Jugoslavija problem nacionalizma razrešila že po svoji "naravi". Knjiga v tem smislu predstavlja nov poskus celostne analize pojava, ki ni relevanten le za področje Slovenije, ampak tudi širše. Namreč, zdi se, da razumevanje funkcioniranja večnacionalnih političnih entitet nikoli ni bilo bolj aktualno kot danes.