STAznanost
Knjige

Od jezika k filozofiji in nazaj: Festschrift ob 75-letnici Dunje Jutronić

Znanstvena monografija je posvečena upokojeni redni profesorici za angleško jezikoslovje na Univerzi v Mariboru Dunji Jutronić ob njenem petinsedemdesetem rojstnem dnevu.

Znanstvena monografija je posvečena upokojeni redni profesorici za angleško jezikoslovje na Univerzi v Mariboru Dunji Jutronić ob njenem petinsedemdesetem rojstnem dnevu. Vsebinsko je razdeljena na tri sklope, ki ustrezajo raziskovalnemu delu jubilantke, to so: anglistika in amerikanistika, filozofija ter prevajalstvo. Prvi sklop prinaša filološke teme, ki segajo od analize medijskega diskurza ter jezika oglaševanja in vrednotenja na eni strani do kanadske književnosti, dramatike in znanstvene fantastike na drugi. V filozofskih razpravah so v ospredju vprašanja jezikovnih intuicij, izvora jezika, metafor, jezika misli in vloge jezika v razmerju do pojma istovetnosti. V zadnjem, tretjem sklopu razprav avtorice in avtorji obravnavajo konferenčno tolmačenje, poklicno identiteto prevajalcev, kulturnospecifične izraze v književnem prevodu, medijsko poročanje o olimpijskih igrah in rekontekstualizacijo v spletnem oglaševanju "superživil".