STAznanost
Knjige

Od boljših predpisov k njihovemu učinkovitejšemu izvrševanju

Upravljanje in odločanje sta sinonima: kdor (ne) odloča, (ne) upravlja. Oba pola sta način, s katerim spreminjamo načine našega razmišljanja in delovanja. Nekaj odgovorov na to zapleteno razmerje daje tudi pričujoča monografija.

V njej so zbrani prispevki, ki naslavljajo omenjeno razmerje z različnih zornih kotov: monografija naslavlja primerjalne vidike oblikovanja in izvajanja predpisov v slovenski javni upravi z vidika razvoja in empirične preverbe holističnega modela javnega upravljanja, usmerja se na boljše predpise z vidika horizontalne politike razvoja slovenske javne uprave, na regulacijo kot trajnostno rabo pravnih virov, na kontekstualni okvir in elemente pilotnega modela ocenjevanja organizacijske zrelosti za proces soustvarjanja javnih storitev, na prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti in vpliv davčnih predpisov na poslovno uspešnost malih in srednjih podjetij v Sloveniji, na vidike fleksibilnosti dela v praksi državne uprave, na stroške administriranja zasebnega sektorja na primeru okoljske
regulative, vse do ocene uspešnosti sanacije slovenskih bolnišnic. Ker bistveni tvorec predpisa ni okolica, pač pa sposobnost sprejemalcev predpisov (regulatorjev), da oblikujejo
elemente, snujejo povezave in uresničujejo namene, gre tudi pričujoča monografija v smeri zaznavanja tistega, kar je vsem vidno, a velikokrat spregledano: regulacija je uravnavanje
tako oblikovanja kot izvrševanja predpisov.