STAznanost
Knjige

Založništvo in pretok informacij v Gorici v 18. stoletju: časopis "Gazzetta goriziana"

Delo Rudja Goriana, ki je sad dolge, natančne in na virih temelječe raziskave, ponuja pomemben prispevek k panorami študij o 18. stoletju in zgodovinskim študijam dodaja pomembno poglavje o poznorazsvetljenski kulturi na italijanskem ozemlju Habsburške monarhije: poglavje, namreč, o Gazzetti goriziani, časopisu, ki se je - kljub svojemu kratkemu obstoju - zaradi edinstvenih odlik njegovih redaktorjev in sodelavcev uspel pozicionirati v sredino evropske mreže intelektualnih, trgovskih izmenjav ter kroženja informacij.

Knjiga je objavljena v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/177.