STAznanost
Knjige

Mimohod blaga: Materialna kultura potrošniške družbe na Slovenskem

Danes, v času družbene blaginje in izobilja blaga, smo bolj kot sploh kdaj potrošniki. Identiteta, politika, gospodarstvo in okolje so v osnovi determinirani s tem, kaj in kako konsumiramo. Okus, pojavnost in življenjski stil definirajo, kdo smo (ali hočemo biti) in kako nas vidijo drugi. Potrošnja blaga tvori pomemben motor globalne konjunkture kot tudi nacionalnih ekonomij. Z intenzivnejšo industrializacijo od konca 19. stoletja naprej in vse bolj živahnim trgovanjem ter vzporedno s stalno naraščajočim potencialom prostega časa in postopnim naraščanjem kupne moči prebivalstva je potrošnja postala osrednja vsebina modernega načina življenja.

Študije primerov v monografiji odstirajo nekaj novih spoznanj o fenomenu materialne kulture v preteklosti, med njimi pa najdete tudi kulturno-antropološke študije, ki se soočajo s sodobnim potrošništvom, njegovo govorico in sporočili. Poglobile naj bi naše védenje o socialni, gospodarski in kulturni zgodovini. Prispevale naj bi k večjemu razumevanju današnje družbene blaginje in izobilja reči, stvari in predmetov, ki jih vsakodnevno kopičimo s potrošništvom. Opozorile naj bi na procese, ki so privedli do današnjih standardov, novih mentalitet in modernega življenjskega stila. Izpostavile naj bi tudi strukturne razlike in procese, ki se v zvezi z materialno kulturo in potrošništvom pojavljajo v različnih družbenih sistemih, torej v kapitalizmu, socializmu in v dobi tranzicije.