STAznanost
Knjige

Zgodovina Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Če je kakšen jubilej izziv za pogled nazaj, je to zagotovo 100-letnica. Zato so se avtorici in avtorji radi odzvali vabilu vodstva fakultete, naj napišejo "zgodovino" Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Sodelovali so štirje zgodovinarji in literarni zgodovinar, kar se kaže tudi v pluralnem metodološkem pristopu k naslovni tematiki. Vsebina knjige, ki je zasnovana kronološko-deskriptivno, prinaša veliko novega, kar so avtorji odkrili v še neobdelanih arhivskih virih.

Knjiga je na voljo v odprtem dostopu na spletni strani E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/184.