STAznanost
Knjige

Lokalna demokracija v Sloveniji: značilnosti lokalnih volitev 2018

Zbornik "Lokalna demokracija v Sloveniji: značilnosti lokalnih volitev 2018" predstavlja skupek šestih prispevkov, ki z različnih teoretskih in aplikativnih perspektiv obravnavajo lokalno demokracijo; središče analize so nedavne lokalne volitve. Avtorji (red. prof. dr. Miro Haček, red. prof. dr. Marjan Brezovšek, doc. dr. Simona Kukovič in mag. Sebastjan Jeretič) so analizirali različne aspekte lokalne demokracije, in sicer od uresničevanja pasivne volilne pravice na lokalnih volitvah, glasovanja, participacije in volilne udeležbe, pa vse do modernejšega bio-psiho-socialnega pogleda na lokalne volitve.

Pri tem niso izpustili niti analize volilnih rezultatov, tako z vidika fenomena ponovne izvoljivosti kot tudi z vidika udejstvovanja žensk v lokalnih organih, poiskali pa so tudi odgovor(e) na vprašanje, kdo je pravzaprav zmagovalec lokalnih volitev. Glede na aktualno politično dogajanje, kjer se odvija razprava o prihodnji vlogi lokalne samouprave v slovenskem političnem sistemu, je zbornik orodje, ki omogoča strokovne in empirične utemeljitve razumevanja različnih pristopov k utrjevanju lokalne demokracije; aktualnost zbornika predstavlja analiza zadnjih lokalnih volitev 2018 ter proučevanje lokalnih volitev v okviru večdimenzionalnega povezovanja teorije, procesov ter (večletne) prakse. Avtorji prispevkov zbornika se - vsak na svoj način - ukvarjajo s spodbujanjem lokalne demokracije in želijo s svojimi analizami približati uvid, pomen, vlogo in trende lokalnih volitev tako akterjem, ki krojijo dinamiko lokalne demokracije, kot tudi širšemu krogu zainteresirane javnosti.