STAznanost
Knjige

Organska kemija

Knjiga je učbenik organske kemije za študente različnih univerzitetnih študijskih programov, ki se srečujejo s predmetom organska kemija.

Učbenik organske kemije zajema snov, ki se običajno obravnava v okviru predmeta organska kemija na univerzitetnih študijskih programih. Namenjen je študentom različnih študijskih programov, ki poslušajo predmet organska kemija v različnih časovnih obsegih. Zaradi tega je lahko za nekatere študijske programe premalo, za druge pa preveč obsežen. Poudarek je bolj na razumevanju zgradbe, lastnosti in pretvorb organskih spojin, manj pa na številu različnih sinteznih reakcij.Posameznim poglavjem ali učnim enotam so dodane naloge za vajo.