STAznanost
Knjige

Osnove analizne kemije

Knjiga je učbenik analizne kemije z vsebinami, ki se obravnavajo pri predmetih analizne kemije doma in na tujih univerzah.

Učbenik je namenjen študentom kemije in sorodnih ved, ki se pri svojem študiju srečujejo z analizno kemijo. Obravnavane so predvsem vsebine, ki so se tekom let poučevanja osnovnih predmetov analizne kemije izkazale kot nujno potrebno znanje. To pa je snov, ki je skupna tudi učnim načrtom iz analizne kemije številnih tujih univerz. Poudarek je na instrumentalni analizi in na obdelavi podatkov ter rezultatov, manj pa na klasičnih analiznih tehnikah. Delo vsebuje precej ilustracij in tudi računskih primerov, ki so namenjeni predvsem sprotnemu preverjanju in utrjevanju znanja. Namen je, da bi z njim prispevali tudi k ohranjanju slovenskega izrazoslovja na področju analizne kemije.