STAznanost
Knjige

Anorganska kemija

Knjiga je univerzitetni učbenik anorganske kemije s podrobno predstavitvijo kemije elementov periodnega sistema.

Učbenik je namenjen študentom 1. letnika študijskih smeri Kemije, Biokemije in Kemijskega inženirstva. V njem je podana sistematična obravnava kemije elementov in njihov spojin po skupinah v periodnem sistemu od leve proti desni. Za kratkim uvodom sledi v prvih 9 poglavjih obravnava kemije reprezentativnih elementov in njihovih spojin, tj. vodika, nato elementov bloka s (1. in 2. skupine) ter elementov bloka p (od 13. do 18. skupine). V 10. poglavju so poleg pridobivanja in uporabe podane primerjave in sorodnosti v fizikalnih in kemijskih lastnostih elementov bloka d ter podobnosti v zgradbi njihovih koordinacijskih zvrsti in spojin. V nadaljevanju - v poglavjih od 11. do 20. - obravnavamo elemente bloka d (kovine prehoda). V 21. poglavju so podane osnove kemije elementov bloka f - lantanoidov in aktinoidov. V zadnjih dveh poglavjih je podan poskus sistematičnega pregleda struktur halogenidov (22. poglavje) in oksohalogenidov (23. poglavje) elementov bloka d. Vsebine so ponekod povezane s poglavji v Splošni kemiji in predstavljajo njihovo nadgradnjo.