STAznanost
Knjige

Splošna kemija

Knjiga je univerzitetni učbenik splošne kemije, primeren tudi za študijske programe drugih fakultet.

V učbeniku so podane učne vsebine, ki jih učitelji predavajo v 1. letniku univerzitetnih študijskih smeri na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani in tudi drugod. Zaporedje in obseg učnih vsebin sta podobna tistim v tujih učbenikih. Vsebine in koncepti, ponekod podani na poenostavljen način, so nujni za temeljno razumevanje obnašanja (sub)mikroskopskih delcev in obnašanja makroskopskih snovi. S temeljitejšo in poglobljeno obravnavo nekaterih vsebin se študenti srečajo v višjih letnikih.