STAznanost
Knjige

Kaliban in čarovnica: Ženske, telo in prvotna akumulacija

Eno od temeljnih del s področja svetovnega feminizma. Avtorica skozi podroben socialnozgodovinski pregled družbenih uporov, ali kot opredeli sama, uporniškega telesa od srednjega veka do "novega sveta", in s prikazom postopkov prvotne akumulacije kapitala, dela in degradacije žensk ob prehodu iz fevdalizma v kapitalizem obravnava izkoriščanje in zatrtje žensk, razvoj procesov naturalizacije brezplačnega ženskega gospodinjskega in "družinskega" dela, ki je osnova reprodukcije kapitala, konstrukcije patriarhata, "spolne razlike", "čarovništva", kolonizacije ženskega telesa itn.

Ta temeljni vidik izkoriščanja žensk izpostavlja zato, ker se na sistemski ravni ni dosti spremenil - niti se ne more, ker je vpisan v osnovo kapitalističnega prisvajanja presežnega dela in odnosa do ženskega reproduktivnega dela (gospodinjstvo, skrb za otroke, vzgojo in družino, ki so naturalizirani kot prvenstveno ženska domena in na tej osnovi samoumevno brezplačni). Avtorica najprej razišče in razčleni korenine tega izkoriščanja, ob tem pa poda kritičen pregled dosedanjih kritičnih odgovorov, denimo "liberalnega feminizma", ki je problematiko skrčil na spolno razliko, identitetne študije in nadzgodovinsko obravnavanje, ki spregledujejo politično-ekonomske osnove problematike, ali pa foucaultovske teorije discipliniranja telesa in seksualnosti. Da bi premostili dihotomijo med patriarhatom in razredom, je treba ponovno razčleniti zgodovino kapitalizma in razrednih bojev, in sicer s feminističnega stališča, kar avtorica imenuje tudi revolucija na točki 0.