STAznanost
Knjige

Menedžment talentov

Dr. Andrej Kohont v sodelovanju s študenti Fakultete za družbene vede predstavlja strokovna in znanstvena izhodišča ter vidike vedno bolj aktualne tematike na področju proučevanja trga dela in zaposlovanja. Knjiga, ki je še posebej namenjena akademikom različnih disciplin in strokovnjakom s področja razvoja človeških virov, s pomočjo analize sekundarnih virov ter dveh manjših raziskav med delodajalci in med študenti oziroma mladimi iskalci zaposlitve opisuje področje menedžmenta talentov. Kljub velikemu zanimanju, pojem menedžment talentov še nima enotne konceptualizacije, obenem pa bo za razvoj področja potrebnega še veliko raziskovalnega napora. Predstavljen mozaik tem oriše izzive na področju, na knjigo pa lahko gledamo kot na primer odlične prakse razvoja kompetenc študentov.