STAznanost
Knjige

Rajko Nahtigal in 100 let slavistike na Univerzi v Ljubljani

Ob bližajoči se stoti obletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete in Seminarja za slovansko filologijo je Oddelek za slavistiko sklenil počastiti ta jubilej s spominom na utemeljitelja slovenske slavistike, akad. prof. dr. Rajka Nahtigala, ki je bil tudi prvi dekan Filozofske fakultete UL in kasneje še rektor Univerze v Ljubljani, za nastanek katere si je od novembra leta 1918 prizadeval.

Tako kot so se predavanja na novoustanovljeni univerzi začela šele decembra 1919, po določenem času, potrebnem za ureditev vseh študijskih in delovnih pogojev, tudi naša obeležitev tega jubileja sega v dve letnici - "pripravljalno" leto 2018, ko smo marca na mednarodni znanstveni konferenci, posvečeni refleksiji znanstvenoraziskovalnega, pedagoškega in organizacijskega dela Rajka Nahtigala, gostili slaviste iz desetih držav in skupaj z njimi počastili spomin nanj s pietetnim aktom ob njegovem spomeniku pred Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani. Otvoritve konference sta se poleg predstavnikov najpomembnejših slovenskih znanstvenih inštitucij udeležila tudi vnuka Rajka Nahtigala, gospa Dušanka Berce Mlakar in gospod Anton Berce, ki sta se ljubeznivo odzvala našemu vabilu. Leto 2019 pa je leto dejanj - izida znanstvenoraziskovalne monografije Rajko Nahtigal in 100 let slavistike na Univerzi v Ljubljani, s katero se želimo spomniti Nahtigalovega pomembnega delovanja na znanstvenoraziskovalnem, organizacijskem in tudi družbenem področju.