STAznanost
Knjige

Na presečiščih sociologije in zgodovine: Historična sociologija - Družbena gibanja - Politična sociologija: Izbrani spisi

Izbrani spisi Avgusta Lešnika so intelektualna biografija sociologa zgodovinarja, čigar raziskovalna zgodovina se prekriva s časom, ki smo ga opisali zgoraj.

Učenec Marjana Britovška je na svoji akademski poti vsa ta desetletja postmoderne vednosti vztrajal v modernističnem zgodovinskem duhu - v teoriji in metodi. Z arhivsko pedantnostjo in stremljenju k razumevanju struktur je njegovo delo v resnici analiza gibanj: dinamičnih sprememb, preobratov, evolucij in revolucij, ironij in kolapsov delovanj, ki naj bi predrugačila svet. V tem smislu je izbor spisov, ki so nastajala v nekaj manj kot treh desetletjih, pričevanje vztrajnostne moči sociologije, kadar se ta opira na zgodovino - kot vedo in koledarski družbeni čas.