STAznanost
Knjige

Šport, kot zdrav način življenja

Avtorja v pričujočem učbeniku podajata veliko informacij na temo športa in zdravega načina življenja predvsem iz vidika gibanja, Preko posameznih, logično zaključenih poglavij, osvetljujeta svojstven pogled na pomen gibanja in telesne aktivnosti ter zdrave prehrane v današnjem času. Zbranih je veliko napotkov kako naj se obranimo škodljivih vplivov premalo gibanja oziroma sedečega načina življenja. Sedeč način življenja in vedno hitrejši tempo predstavljata za telo stres, negativne posledice pa so vidne na gibalni osiromašenosti, slabi telesni pripravljenosti, prekomerni hranjenosti visokega odstotka prebivalstva in posledično tudi različnih bolezenskih stanjih, ki se v družbi pojavljajo. Navedeno daje učbeniku tudi veliko uporabno vrednost. Preko uvodnih poglavij o športu, kot načinu življenja in poglavju o zgodovini športa, prehajata na obsežno poglavje o bioloških osnovah gibanja. Takšna predstavitev omogoča poglobljeno razumevanje tematike - zakaj in na kakšen način je potrebno načrtovati vadbo za dosego različnih ciljev: organizacija zdravega načina življenja, uravnavanje telesne teže, izboljšanja določenih gibalnih sposobnosti ali zgolj dviga splošne telesne pripravljenosti. Tudi dobremu počutju in drugih pozitivnih vplivih vadbe na psihično počutje je namenjeno celo poglavje. Nazadnje pišeta še o zdravi, uravnoteženi prehrani, kjer podata veliko praktičnih napotkov.

Iz recenzije doc. dr. Marte Bon, Fakulteta za šport, UL