STAznanost
Knjige

Govorno nastopanje v pedagoškem procesu

Avtor se je v monografiji lotil poglobljenega in sistematičnega preučevanja področja govornega nastopanja v pedagoškem procesu; na enem mestu je predstavil ključne izsledke številnih tujih in domačih znanstvenikov ter govorno nastopanje utemeljil celostno, upoštevajoč spoznanja retorike in jezikoslovja. Znanstveno pisanje začne z ugotovitvijo, da mora učitelj 21. stoletja obvladati učinkovito sporazumevanje v pedagoškem procesu, ki predstavlja eno izmed temeljnih kompetenc, v okviru katere ima pomembno vlogo tudi njegovo govorno nastopanje v razredu. Usvojeno kompetenco "sporazumevanje v maternem jeziku", ki jo kot eno izmed ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje omenja Evropski referenčni okvir, avtor razume kot osnovo, na kateri je treba graditi sposobnost učinkovitega govornega nastopanja učiteljev.
Red. prof. dr. Igor Saksida