STAznanost
Knjige

Clifford Geertz

Ljudje smo bitja, ki s svojim govorjenjem in družbenim delovanjem venomer pletemo mreže pomenov, vendar se - za razliko od pajkov - vanje usodno zapletamo, tudi če je mreža le program, po katerem naj bi delovali kot kulturna bitja. To je temeljna zamisel Geertzevega dela, ki je preusmerila do takrat prevladujoče antropološke usmeritve.

Clifford Geertz (1926−2006) je bil najpomembnejši kulturni antropolog druge polovice 20. stoletja. V petdesetih in šestdesetih letih so ga zanimali religija, politični odnosi, ekologija in gospodarstvo, v kasnejšem delovanju je razvijal hermenevtično antropologijo, ki jo je imenoval interpretativna.