STAznanost
Knjige

Mušji ples

"Bila sva nekako neizrečena." Knjiga Mušji ples je napisana v dvojini - kot skupno delo slikarja in njegovega dvojnika pisatelja. S pisanjem ne skušata izstopiti iz te neizrečenosti, ampak jo skušata od besede do besede vzdržati kot mejno stanje med obstajanjem in neobstajanjem, med življenjem in smrtjo.