STAznanost
Knjige

Matrice podrejanja: Kapitalizem in perverzija 2

Matrice podrejanja predstavljajo drugi del v seriji Kapitalizem in perverzija, ki je posvečena analizi delovanja sodobnega kapitalizma in sodobne družbene vezi. Če je bil predmet prvega dela, Dobičkonosnih strasti (2008), kultura v splošnem smislu in valorizacija afekta, se drugi del najprej naveže na te teze skozi govor o perverziji kot strukturi, izpostavitev širšega konteksta "obrata k afektu" in predstavitev temeljnih potez Lacanove obravnave afekta, s pomočjo katerih, je mogoče zadeve tematizirati drugače.

Teza Matric podrejanja je, da smo danes priča novim načinom podrejanja, ki med seboj tvorijo nekonsistentno mrežo. Ekonomska kriza leta 2008 je utrla pot krizi kot permanentnemu izjemnemu stanju, kot novemu načinu družbene vezi. Kriza kot označevalec in kot diskurz tako utrjuje primat ekonomije nad politiko in določena oblastna razmerja. Čeprav je ekonomske krize že zdavnaj konec, kriza še vedno vztraja kot način (ne)delovanja, katerega jedro je neoliberalizem.

Namesto da bi ekonomska kriza leta 2008 neoliberalizem kot enega glavnih krivcev za sam izbruh krize oslabila, ga je le še okrepila. Kaj je sploh neoliberalizem? Kako to, da je danes povsod, hkrati pa se javno nihče nima za njegovega pristaša ali zagovornika? Neoliberalizem namreč ni le ekonomska doktrina, temveč nekakšen novi svetovni nazor, katerega moč temelji tudi na vsesplošni avtomatizaciji, financializaciji, algoritmizaciji in oblasti "ekonomije dolga". Tako dobimo mrežo različnih matric podrejanja, ki se med seboj lepo dopolnjujejo, ne da bi bile dojete kot zatiranje, izkoriščanje in nadzor.

Peter Klepec je znanstveni svetnik na Filozofskem inštitutu ZRC SAZU, član uredništva revije Problemi (1992-) in odgovorni urednik revije Filozofski vestnik (2004-). Je prevajalec številnih del iz nemščine, angleščine in francoščine, avtor številnih del iz področja nemške klasične filozofije, psihoanalize in sodobne filozofije, ter dveh monografij: Vznik subjekta, Založba ZRC, Ljubljana 2004; Dobičkonosne strasti. Kapitalizem in perverzija 1., Analecta, DTP, Ljubljana 2008.