STAznanost
Knjige

Umetnostno ustvarjanje kot terapija

Gre za delo skupine avtorjev, ekspertov na področju različnih vej umetnostne terapije z zaključnim tekstom, ki povzema sedanje stanje in razmere na tem področju pri nas.

Avtorji v prispevkih poudarjajo, da izražanje s pomočjo umetnosti osebam z duševno motnjo predstavlja način komunikacije, soočanje s težavami, izražanje notranjih doživljanj, občutij, strahov idr. ter raziskovanje podzavestnih vsebin v sprejemajočem in varnem okolju. Prav zato ima umetnostna terapija pomembno vlogo v timski obravnavi in je učinkovita tako v preventivnih, suportivnih in terapevtskih programih na področju duševnega zdravja.

Knjiga se zaključuje s pozivom, da se pomoč z umetnostjo vključi v programe, ki jih opredeljuje Nacionalni program duševnega zdravja 2018-2028. Dobrodošla bo študentom pomoči z umetnostjo iz različnih smeri umetnostne terapije ter iz sorodnih poklicev pomoči, umetnostnim terapevtom, psihoterapevtom, psihiatrom, psihologom in drugim strokovnjakom, ki delujejo na področju duševnega zdravja. Hkrati delo nudi vpogled v to področje tudi laični javnosti.