STAznanost
Knjige

Grafika: visoki tisk, ploski tisk

Učbenik pred nami je nastajal postopoma. Sprva je bil zamišljen kot učno gradivo, skozi leta pa se je bogatil z vsebino na osnovi izkušenj, ki jih je nudilo delo s študenti med več kot desetletnim obdobjem. Z začetkom univerzitetnega študija so se glede na prejšnji dvoletni in dvopredmetni študij bistveno spremenili tudi študijski programi.

Učbenik temelji in obsega področja grafike, v kontekstu zgodovinskega razvoja in pregleda grafičnih tehnik, v alternativah praktičnih ali teoretičnih vsebin. Mnoge od obravnavanih tehnik so primerne le za delo v osnovnošolski likovni vzgoji, v umetniški grafiki pa se običajno ne uporabljajo, zato je pomanjkanje strokovne literature razumljivo. V učbeniku so prisotne tudi tiste tehnike, ki so v umetniški grafiki pogoste, vendar so zaradi zapletenih tehničnih in kemičnih postopkov za praktično uporabo prezapletene. Za razumevanje celotnega področja grafičnega ustvarjanja pa so vsekakor potrebne.

Spoznavanje grafike in grafičnih tehnik lahko prinese ob primernih metodah dela pedagogom pedagoško, učencem pa ustvarjalno veselje in zadovoljstvo.