STAznanost
Knjige

Meje svobode umetniškega ustvarjanja

Monografija išče odgovor na vprašanje, ali in v kakšnem obsegu je dopustno omejiti umetnikovo svobodo zaradi varstva pravic drugih oseb.

Monografija Meje svobode umetniškega ustvarjanja je v slovenski pravni teoriji prvo delo, ki sistematično obravnava ustavno pravico do svobode umetniškega ustvarjanja. V njej avtorica skuša odgovoriti na vprašanje, ali in v kakšnem obsegu je dopustno omejiti umetnikovo svobodo zaradi varstva pravic drugih oseb. Pri tem se opira na teoretična dela v slovenskem, angleškem, nemškem in francoskem jeziku. Posebno pozornost namenja analizi konkretnih primerov iz prakse Ustavnega sodišča Republike Slovenije, nemškega Zveznega ustavnega sodišča in Evropskega sodišča za človekove pravice.

Monografija obravnava vprašanje razmejitve umetniških del od neumetnosti v primerih sodnega reševanja kolizije med svobodo umetniškega ustvarjanja ter drugimi ustavno varovanimi pravicami in interesi. Odgovor na to vprašanje je pomemben za nadaljnji korak sodne presoje, tj. tehtanje in pravno vrednotenje okoliščin posameznega primera. Merila sodne presoje pri tehtanju med pravicami v koliziji so namreč v primeru, ko se presoja dopustnost posega v svobodo umetniškega ustvarjanja, drugačna kot v primeru posegov v splošno ali novinarsko svobodo izražanja. Prilagojena morajo biti specifičnostim umetnostne zvrsti, ki ji presojano delo pripada.