STAznanost
Knjige

Intelektualna lastnina in tržno uspešne inovacije: Priročnik za managerje, raziskovalce in izumitelje

Knjiga ponuja praktičen in priročen oris pravnih in poslovnih vidikov intelektualne lastnine, ki so bistveni tako pri posodabljanju tehnoloških procesov kot pri razvoju in trženju inovativnih izdelkov. Vsebuje vrsto konkretnih nasvetov in napotkov za prave poslovne odločitve. Zaradi interdisciplinarne obravnave pa ni samo priročnik, temveč je uporabna tudi kot učbenik za študente tehničnih, naravoslovnih in poslovno-organizacijskih ved.

Intelektualna lastnina je instrument, ki je za tržno uspešnost inovativnih dosežkov ključen. Avtor v knjigi podrobno pojasni pomen in namen varstva intelektualne lastnine, zlasti patentov in blagovnih znamk, za uspešno trženje inovativnih izdelkov. Najprej so razloženi osnovni pojmi znanstveno podprte inovativnosti. Sledi predstavitev pravic intelektualne lastnine in možnosti za izbiro ustrezne oblike varstva. Posebna pozornost je namenjena patentu kot ključni pravici za varovanje izumov ter njegovi varstveni in informacijski funkciji. V nadaljevanju so obravnavane alternativne metode varstva izumov in know-howa, v sklepnem poglavju pa varstvo modelov in blagovnih znamk, ki zagotavljajo varovanje tržne prepoznavnosti inovativnih izdelkov. V dodatku h knjigi je pojasnjeno avtorjevo osebno kritično mnenje o nameravani, vendar še negotovi uvedbi enotnega patenta EU, ki bi v predlagani obliki lahko resno ogrozil slovensko izvozno gospodarstvo.