STAznanost
Knjige

Polstavki v francoščini in njihovo prevajanje v slovenščino - korpusni pristop

Pričujoča monografija obravnava rabo polstavčnih struktur v francoščini in prinaša kontrastivno analizo prevajanja tovrstnih struktur v slovenščino. Raziskava izhaja iz praktičnih težav, ki se pojavljajo pri poučevanju francoskega jezika in prevajanju iz francoščine v slovenščino, in iz pomanjkanja strokovnih in znanstvenih virov za francoščino v kombinaciji s slovenščino, ki bi temeljito obravnavali skladenjske, semantične, stilistične in druge razlike med omenjenima jezikoma in ponujali strategije za uspešno francosko-slovensko medjezikovno posredovanje.

Francoski polstavki so zaradi svoje specifične narave predmet številnih jezikoslovnih razprav ne samo v Franciji (npr. Combettes 1998; Neveu 1998a), temveč tudi v evropskem prostoru v okviru kontrastivnih študij na primeru francoščine in drugih jezikov (npr. Havu 2002a, 2002b, 2003; Korzen 2001; Lindqvist 2006). V slovenskem jezikoslovnem prostoru je vprašanje prenosa francoskih polstavkov v slovenščino še neraziskano, in to vrzel želimo s pričujočo monografijo zapolniti.