STAznanost
Knjige

V senci vélikih mojstrov: vprašanje žensk v kitajski filozofiji na primeru dveh sodobnih tajvanskih filozofinj

K pisanju te knjige sta avtorico spodbudila dva vidika. Oba sta povezana s filozofskim delom, ki je - popolnoma neupravičeno - odrinjeno na obrobje prevladujočih diskurzov. Prvič gre pri tem za delo filozofskih teoretičark, ki ne glede na kraj svojega bivanja in dela kot tudi ne glede na svoje teoretske potenciale ter dejansko vrednost svojih raziskav še vedno ostajajo v senci svojih moških kolegov, učiteljev in sodelavcev.

Drugi vidik, ki je vzbudil avtoričino zanimanje za pričujočo raziskavo, pa je povezan z vprašanjem o vlogi in prispevku tajvanske filozofije v ohranjanju kontinuitete kitajske idejne tradicije v drugi polovici 20. stoletja, ki je bilo na kitajski celini opredeljeno predvsem z diskurzi sinizacije marksizma in maoistično ideologijo.

V osrednjem delu knjige sta podrobneje predstavljeni dve tajvanski filozofinji, teoretičarki Lin Yueh-hui in Wu Hui-Ling, katerih življenje in delo je povezano z obema prej navedenima vprašanjema.

Knjiga je objavljena v odprtem dostopu na portalu E-knjige Znanstvene založbe Filozofske fakultete: https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/192.